Jak infratopení funguje?

Pokusíme se Vám srozumitelně vysvětlit princip infra topení. Infrapanely SunWaves nevyzařují primárně teplo, ale infračervené záření o vlnové délce 7-8µm, čímž se neohřívá vzduch, ale osoby, předměty, stěny a od nich se následně ohřívá vzduch. Účinný tepelný efekt se vytváří tím, že je absorbováno 99% infra záření. A proto má osoba nacházející se v nevytopené místnosti, ale v dosahu infračerveného záření pocit tepla. Infrapanel mění el. energii na teplo (pomocí jedinečného nekovového temperačního článku), které je rovnoměrně rozloženo po celém povrchu.

Krystaly křemíku, které tvoří jeho aktivní povrch, maximalizují odevzdávaní tepla sáláním celou plochou do okolního prostoru. Je to právě ten druh tepla, kterým slunce ohřívá zem a všechno živé ho absorbuje na 99%. Na rozdíl od ultrafialového záření, které způsobuje opalování, a mikrovlnného, které je využíváno v mikrovlnných troubách, je sálání z infrapanelů dlouhovlnné (např. dálkové ovládání televize) a má na lidský organismus blahodárný účinek. Tento druh tepla je pro člověka potřebnější než samotná teplota vzduchu. Působí kladně na psychiku lidí, hlavně starších osob, dětí a novorozeňat. Je vysoce účinný u lidí s omezeným pohybem, např. u nemocných, pokladních v obchodech, žáků ve škole a podobně.

Infratopení funkce

Vlnové délky elektromagnetického spektra.

Z obrázku je vidět, že infra záření není zdraví škodlivé. Vlnová hranice infračerveného záření je v rozmezí řádově od 1 µm do 1mm, tzn. od hranice viditelného záření po hranici s mikrovlnným zářením. Vyzařování z infratopení je hluboce pod limity, které jsou lidskému organismu škodlivé.

Odborná studie – porovnání infratopení s plynovým topením

Zde uveřejňujeme odbornou studii, která se věnovala porovnání infra topení s vytápěním pomocí plynového kotle.

Číst můžete zde: